Poszukujemy osób do obsługi widowni

Dodaj komentarz
Uncategorized

STUDENCIE! Może szukamy właśnie Ciebie?

Zapraszamy osoby otwarte na nowe wyzwania i dyspozycyjne, uczące się lub studiujące w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (od 18. do 26. roku życia) do pracy w Obsłudze Widowni TPB.

🔹 Do obowiązków pracownika należy obsługa widowni podczas spektakli oraz realizacja cyklicznych lub jednorazowych działań promocyjno-wizerunkowych.

🔹 Zapewniamy: umowę cywilnoprawną, elastyczny czas pracy z uwzględnieniem ustalonego wcześniej harmonogramu, pracę w zgranym zespole oraz atrakcyjnym i nietypowym miejscu.

😊 Obsługa widowni jest ważnym elementem w budowaniu otwartej i przyjaznej atmosfery instytucji. Liczymy na osoby zaangażowane i zainteresowane propozycjami merytorycznymi Teatru Polskiego, które chętnie opowiedzą widzom i uczestnikom projektów o działaniach TPB.

➡️ Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem do dnia 24 lipca br. na adres: natalia.gryszowka@teatrpolski.pl

Prosimy o dołączenie do CV poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

❗️ Praca dotyczy sezonu 2020/2021: wrzesień 2020 – czerwiec 2021 z możliwością przedłużenia na kolejny.

 

TPB szuka statystów!

Dodaj komentarz
Uncategorized

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy organizuje casting na statystów do spektaklu „Amadeusz” w reżyserii Łukasza Gajdzisa.

Poszukujemy kobiet w wieku 18-30 lat posiadających predyspozycje taneczne oraz mężczyzn w wieku 20-35 lat. Preferowane będą osoby o różnych typach urody, zarówno urodzone w Polsce jak i pochodzące z Ameryki Północnej lub Południowej, Afryki lub Europy Zachodniej i Południowej. Mile widziane doświadczenie sceniczne.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciem twarzy i sylwetki oraz numerem kontaktowym na adres mailowy: katarzyna.plucinska@teatrpolski.pl  do dnia 23 czerwca 2020 r.

Casting odbędzie się 26 czerwca 2020 r.

Teatr Polski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybór będzie podyktowany subiektywną decyzją reżysera spektaklu.

Przesyłając zgłoszenie prosimy o zamieszczenie w treści maila poniższego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym wizerunku przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki z siedzibą w Bydgoszczy (85-071), ul. Aleja Adama Mickiewicza 2 w celu wzięcia udziału w castingu. Oświadczam i gwarantuję, że jestem autorem treści zawartych w zgłoszeniu oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym wizerunku i w szczególności praw autorskich.”

[EN]

Polish Theater in Bydgoszcz organizes an extras audition for the performance „Amadeusz” directed by Łukasz Gajdzis. We are looking for women aged 18-30 who have a dance predisposition and men aged 20-35. We are looking for people with different types of beauty, both born in Poland and coming from North or South America, Africa or Western and Southern Europe. Stage experience would be appreciated.

The casting will take place on June 26-27. If you are interested, please send your application along with a photo of your face and figure to email address: katarzyna.plucinska@teatrpolski.pl by June 23.

Teatr Polski reserves the right to contact only selected candidates. The choice will be dictated by the subjective decision of the performance director.

When submitting your application, please include the following statement in your email:

„I consent to the processing of my personal data in this image by the Polish Theater of Hieronim Konieczka with its registered office in Bydgoszcz (85-071), ul. Aleja Adam Mickiewicza 2 to take part in the casting. I declare and guarantee that I am the author of the content contained in the application and that they do not infringe any rights of third parties, including image and in particular copyright.”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki z siedzibą w Bydgoszczy (85-071), ul. Aleja Adama Mickiewicza 2, adres e-mail: tp@teatrpolski.pl., tel. 523397812 (zwany w dalszej części Administratorem);
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Inspektor), z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: inspektor@teatrpolski.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia castingu do spektaklu Amadeusz realizowanym przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
z siedzibą w Bydgoszczy i osoby realizujące produkcję .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonych castingów, a w przypadku zakwalifikowania się do spektaklu przez czas jego produkcji oraz wykonania umowy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolnie, lecz konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w castingu.

Nowe wytyczne dotyczące uczestnictwa w spektaklach TPB

Dodaj komentarz
Uncategorized

Szanowni Państwo,

 po prawie trzymiesięcznej przerwie zapraszamy do TPB.

Jeszcze w czerwcu zagramy dla Państwa spektakle na żywo.

Od 19 do 21 czerwca zapraszamy na „Inną duszę” w reż. Michała Siegoczyńskiego,
a od 26 do 28 czerwca na „Trumpa i pole kukurydzy” w reż. Pawła Łysaka.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowaliśmy nowe wytyczne dotyczące uczestnictwa w spektaklach.

Prosimy, aby zapoznali się Państwo z nimi, zanim dokonacie rezerwacji albo kupna biletów.

Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID 19

Jednocześnie zachęcamy do rezerwacji biletów telefonicznie, e-mailowo oraz rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej.

Widzowie, którzy zakupili bilety droga internetową proszeni są o zabranie ze sobą wypełnionego kwestionariusza osobowego i oddanie go Obsłudze Widowni przed wejściem na spektakl.

Kwestionariusz osobowy

Do zobaczenia w Teatrze!

Komunikat dyrektora TPB

Dodaj komentarz
Uncategorized

Szanowni Państwo,

podjąłem decyzję, iż 31 sierpnia zakończę moją współpracę z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, którym kierowałem przez ostatnie 3 sezony.

Ten czas to 17 wspaniałych premier, które wspólnie oklaskiwaliśmy, ciekawe edycje Festiwalu Prapremier, polskie, międzynarodowe festiwale i projekty, nagrody, a także ogromna liczba działań edukacyjnych i okołoteatralnych.

Dziękuję Widzom i Widzkom za znakomity odbiór naszych spektakli, wspólne wzruszenia, pełne sale i piękne chwile. Miastu Bydgoszcz, Województwu Kujawsko – Pomorskiemu, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unii Europejskiej oraz sponsorom prywatnym za wsparcie finansowe i dobrą współpracę. Dziękuję zespołowi Teatru Polskiego, zaproszonym twórcom, twórczyniom i wszystkim, którzy włożyli swój wysiłek, za talent, odwagę i wytężoną pracę w osiąganiu artystycznych wyżyn.

Teatr Polski w Bydgoszczy na zawsze pozostanie istotnym punktem w mej artystycznej karierze i życzę Mu by, po nadchodzącej metamorfozie, stał się topowym miejscem wymiany myśli, estetyk i domem artystów i artystek z całego świata.

Pozostańcie zdrowi,

Dr hab. Łukasz Gajdzis

Spektakl „Wycinanki. List z morza” zostanie pokazany w japońskim New National Theatre, Tokyo!

Dodaj komentarz
Uncategorized

Spektakl „Wycinanki. List z morza” w reż. Yojiro Ichikawy 29 lutego zostanie zaprezentowany w jednym z najnowocześniejszych teatrów na świecie – New National Theatre, Tokyo! Premiera przedstawienia Teatru Polskiego w Bydgoszczy odbyła się 20 września 2019 roku. Spektakl dla najmłodszych został wyprodukowany z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską.

29 lutego japońska publiczność będzie miała okazję zobaczyć spektakl aż trzykrotnie.
Prezentacja spektaklu w Japonii odbędzie się przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tokio oraz New National Theatre, Tokyo.

 

„Wycinanki. List z morza” to historia skupiona wokół kartki papieru, która dla Japończyków stanowi podstawę do tworzenia bajecznych wytworów origami, zaś dla naszych przodków była inspiracją dla wykreowania tradycji ludowych wycinanek. Papier w tej opowieści stanowi jednak tylko pretekst do tego, by poprzez muzykę, sztukę i piękno przybliżyć najmłodszym widzom szczególną cechę człowieka – uniwersalne pragnienie wspólnotowości i bycia razem.

„Wycinanki. List z morza” powstały w wyniku współpracy artystów Teatru Polskiego w Bydgoszczy z twórcami z Japonii. W spektaklu, który został wyreżyserowany przez Yojiro Ichikawę, występuje Natsumi Kuroda oraz aktorzy bydgoskiej sceny – Michalina Rodak i Marcin Zawodziński. Muzykę na żywo przygotowała Natsumi Ishikawa.