Month: Wrzesień 2015

Bezpłatne spektakle z tłumaczeniem na język migowy i audiodeskrypcją

Dodaj komentarz
Uncategorized

Od września wprowadzamy spektakle dostosowane do widzów niewidomych i niesłyszących. W ramach naszego programu „kulturalni bez ograniczeń” realizowane będą tłumaczenia na język migowy oraz audiodeskrypcje, czyli ścieżki dźwiękowe i słowne opisy akcji, tego co dzieje się na scenie, opisy postaci, kostiumów. Teatr Polski w Bydgoszczy dostosował wybrane spektakle do osób niewidomych oraz niesłyszących w ramach projektu „kulturalni bez ograniczeń”, którego celem jest intensyfikowanie inicjatyw ograniczających przeszkody w dostępie do kultury oraz uświadamiających potrzebę uczestnictwa w […]