Month: Luty 2016

Uchodźcy na granicy: między polityką bezpieczeństwa a ekonomią polityczną | Debata

Dodaj komentarz
Uncategorized

Globalny kapitalizm znosi wszelkie granice dla przepływu kapitałów, finansów, inwestycji. Zarazem jednak buduje coraz wyższe mury między ludźmi. Jaka logika stoi za tą nierównomierną liberalizacją przepływów transgraniczych? Uchodźcy to nie tylko produkt wojen i kryzysów, za które kraje Unii Europejskiej są współodpowiedzialne. W istocie masowe ruchy ludności są ceną globalnej ekspansji kapitału i nieodłącznym elementem jego nieograniczonej akumulacji. Czy zatem uprawnione jest twierdzenie, że to w ekonomii politycznej tkwi odpowiedź na pytanie o przyczyny kryzysu […]