Month: Czerwiec 2018

Poszukujemy do pracy SEKRETARKĘ/SEKRETARZA

Dodaj komentarz
Uncategorized

  Teatr Polski im. Hieronima. Konieczki w Bydgoszczy poszukuje do pracy SEKRETARKĘ/SEKRETARZA                                     Zakres zadań: organizacja pracy Sekretariatu, organizacja pracy Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora w zakresie terminarzy spotkań, informowanie pracowników o rozkładach zajęć Dyrektorów i wydanych przez Dyrektora przepisach wewnętrznych (regulaminach, zarządzeniach, instrukcjach itp.), ewidencjonowanie wydawanych przez Dyrektora wewnętrznych aktów prawnych: zarządzeń, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych, prowadzenie rejestru umów podpisywanych przez Dyrektora– zgodnie z zasadami sporządzania, zawierania  i rejestracji umów cywilno-prawnych, przygotowywanie egzemplarzy tekstów […]